Divadelní představení Don Quijote de la mAncha

3. dubna 2016 se sál švihovského pohostinství proměnil na sál divadelní a od 15:00 hodin měli příchozí možnost shlédnout nejhranější představení divadla Klauniky Brno. Jednalo se o hru s názvem Don Quijote de la Ancha, která byla nastudována pod režijním vedením Bolka Polívky a má za sebou již více než 4000 repríz.

Hlavními postavami byli přes dva metry vysoký profesor španělského jazyka a literatury (který celé představení odehrál na chůdách) a stodvacetikilogramová Ancha, vychovatelka na kominickém internátě. Z nás, přítomných diváků, se stali profesorovi studenti a řada z nás se do děje hry také aktivně zapojila. Společným úkolem všech účinkujících bylo ztvárnit příběh rytíře Dona Quijota.

Na toto netradičně zpracované představení plné humoru a improvizace se přišel podívat velký počet diváků, vstupné bylo zdarma   a že se představení líbilo dokládal hlasitý smích a závěrečný potlesk.

 

Karneval 2016

V sobotu 19. března 2016 se na sále švihovského pohostinství konal 1. dětský karneval, který pořádal obecní úřad a knihovny Miřetice a Švihov.

Této vydařené akce se zúčastnilo přes 60 dětí ve veselých maskách, spolu se svými rodiči či dalšími příbuznými a kamarády a sál byl tak opravdu zaplněný. Úvodního slova se ujal pan starosta, jak jinak než v karnevalovém převleku, v masce byla také obsluha ve výčepu. Odpolednem pak provázel DJ Míra Kaplan, který měl připraven bohatý animační program. Děti se bavily u spousty soutěží, tanců a her a čekala je také sladká odměna.