Knihovna

Aktualizováno: 22. 11. 2020

Knihovna sídlí v budově bývalé školy č.p. 31 a je otevřena každou lichou sobotu od 16 do 18 hodin.

Webový katalog knihovního fondu MLK: https://svihov-katalog.region-chrudim.cz/

Součástí je cca 700 knih z Výměnného fondu Chrudim, které jsou vždy 2x do roka po cca 100 kusech obměňovány. Jedná se o nejnovější knihy různých žánrů.

  • kromě knih jsou k dispozici i periodika:
  • Blesk pro ženy,
  • Blesk Zdraví,
  • Blesk Hobby,
  • 100+1,
  • Vlastivědné listy Pardubického kraje

Lost In A Book, deviantart.com

Seznam knih posledního souboru VF Chrudim (září 2019)verze pro tisk (PDF)
Seznam všech knih, které jsou do MLK Švihov z VF Chrudim aktuálně (k 9. 10. 2019) zapůjčeny – verze pro tisk 9. 10. 2019 (PDF).

Seznam knížek září 2019 z VF Chrudim: