Knihovna

Aktualizováno: 31. 3. 2022

Knihovna sídlí v budově bývalé školy č. p. 31 a je otevřena každé liché pondělí od 16 do 18 hodin.

Webový katalog knihovního fondu MLK: https://svihov-katalog.region-chrudim.cz/

V nabídce knihovny je 1500 knih vlastního fondu a 1000 knih fondu výměnného, který tvoří nejnovější knižní produkci z oblasti beletrie i populárně naučné literatury. Dospělým čtenářům jsou tak k dispozici např. populární romány, detektivky, knihy o vaření nebo zahradě a pěstování. Pro děti a mládež pak velké množství pohádek či tituly povinné školní četby. Kromě knih jsou pak v nabídce také časopisy (100+1, Hobby, Zdraví, a další).

Lost In A Book, deviantart.com