Knihovna

Knihovna sídlí v budově bývalé školy č.p. 31 a je otevřena každou lichou sobotu od 16 do 18 hodin.

Vlastní knihovní fond MLK tvoří v současné době 1034 knih (stav k 31.12.2015),

 • z Výměnného fondu Chrudim má vypůjčeno cca 700 knih, které jsou vždy 2x do roka po cca 100 kusech obměňovány,
 • kromě knih jsou k dispozici i periodika:
  • Blesk pro ženy,
  • Blesk Zdraví,
  • Blesk Hobby,
  • 100+1,
  • Vlastivědné listy Pardubického kraje
 • 19 aktivních čtenářů,
 • za rok 2015 bylo vypůjčeno 334 knih a časopisů.

Lost In A Book, deviantart.com

Seznam knih posledního souboru VF Chrudim (únor 2019)verze pro tisk (PDF)
Seznam všech knih, které jsou do MLK Švihov z VF Chrudim aktuálně (k 31. 8. 2018 a níže k 30. 1. 2018) zapůjčeny

Seznam nových knížek z VF Chrudim:

VF 2/2019-1

VF 2/2019-2

VF 2/2019-3

VF 2/2019-4